Essen 6, 9751 NB Haren info@puurbegrip.nl 050 851 2770

Integer handelen

Met integriteit of integer handelen,  wordt bedoeld dat we uw opdracht adequaat en zorgvuldig invullen, met inachtneming van onze verantwoordelijkheden en de geldende regels.

Wanneer bepaalde regels ontbreken of onduidelijk zijn, dan oordeel je en handel je op moreel verantwoorde wijze, en op basis van algemeen aanvaarde sociale en ethische normen. We nemen de verantwoordelijkheid voor het eigen handelen en zijn aanspreekbaar op ons gedrag.

Integriteit wordt soms beperkt uitgelegd als de afwezigheid van fraude en corruptie. Soms wordt integriteit erg breed uitgelegd en vallen er ook waarden onder als betrouwbaarheid, klantgerichtheid, collegialiteit, objectiviteit, fatsoenlijkheid, effectiviteit en efficiëntie.

"Goede mensen hebben geen wetten nodig om verantwoordelijk te handelen, terwijl slechte mensen de wetten weten te omzeilen." - Plato (427-347 v. Chr.)

 vertrouwelijk