Essen 6, 9751 NB Haren info@puurbegrip.nl 050 851 2770

Coaching & training

De vraag is: "Zijn we uitgeleerd? Hebben we voldoende bagage om de dagelijkse bedrijfsvoering uiteen te zetten?" We vragen advies in de buitenwereld of laten ons informeren via het internet. Maar soms is dit net niet voldoende om de volgende stap te kunnen zetten. We hebben allemaal onze eigen competenties en vaardigheden. En vaak zegt men “Schoenmaker blijf bij je leest”. En kunnen we van een bakker een slager maken? We kunnen ons zeker op vele manieren verrijken door nieuwe kennis. En PUUR Begrip kan u hierin helpen. Door persoonlijke coaching en training en gericht na te denken over wie ben ik als identiteit, wat heb ik, en wat kan ik. Waarbij we u helpen om anders tegen zaken aan te kijken en hier een andere invulling aan te geven. Zodat u uiteindelijk wel het juiste doel kan behalen of op een effectieve manier met diegene om kan gaan.

Comments are closed.