Essen 6, 9751 NB Haren info@puurbegrip.nl 050 851 2770

Heeft een commercieel economische achtergrond,  en jarenlange ervaring op het gebied van sales, marketing, communicatie en bedrijfsmanagement. Heeft gefunctioneerd op verschillende niveaus binnen directie en managementniveau bij diverse nationale als internationale organisaties. Door gebruik te maken van nieuwe bedrijfsmethodieken en diverse innovaties, kunnen deze effectief ingezet worden.  Op zowel strategische, en praktische wijze. Hierdoor is zijn werkwijze en invulling van diensten zeer breed en praktisch inzetbaar.

In de afgelopen jaren heb ik vernomen dat het zakendoen en omgaan met elkaar sterk aan het veranderen is. We leven in een grote individuele  maar vooral snelle wereld waar alles voorhanden is. We kunnen ons dagelijks informeren via het NET over diverse vraagstukken en verschillende onderwerpen. We zijn meer een individualist geworden, en voelen ons soms eenzaam in het ondernemersbestaan. Doordat de wereld meer transparant geworden is,  wordt het moeilijker om persoonlijk en dichter bij elkaar te komen. En laten ons veelal lijden door eerste lijns-emoties en verschillende behoeftes

Ik geloof sterk in een synergie van delen en samenwerken. Waarom niet meer kennis verkrijgen door te delen en bundelen van krachten? Door deze nieuwe wijze van samenwerken verwerf je een ander inzicht qua werkwijze, en verkrijg je meer respect en kansen. Waardoor het ondernemen alleen maar dynamischer en effectiever wordt. Deze manier van benaderen is iets waar PUUR begrip voor staat. We willen niet alleen een persoonlijke dienstverlener zijn, maar ook een voorbeeld zijn door op een andere wijze PUUR te ondernemen. We zitten niet tegenover elkaar, maar naast de ondernemer. Om  gezamenlijk als ondernemers onder elkaar het gevraagde doel te behalen.

Helmer Mansholt  is actief op Twitter, Facebook and LinkedIn

 

Additional Info