Essen 6, 9751 NB Haren info@puurbegrip.nl 050 851 2770

Jaap Rozendal heeft een bedrijfseconomische achtergrond. Hij is als bedrijfseconoom afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen met als specialisatie financiering en belegging. Sinds 2001 is hij betrokken bij RCG grafimedia, een digitale drukkerij in Groningen. Eerst als financieel eindverantwoordelijke en sinds 2005 als directeur-eigenaar. Naast het ondernemen met zijn eigen bedrijf is hij al geruime tijd als business controller actief bij een vastgoedbeleggingsbedrijf. Ook adviseert hij meerdere organisaties op financieel-economisch vlak en bekleed hij een functie als lid van een Raad van Advies. Jaap is analytisch ingesteld, cijfermatig sterk, integer, introvert, gestructureerd en nuchter. Zijn expertise op financieel-economisch gebied tezamen met zijn ervaring als ondernemer maken van hem een gedegen sparringpartner voor ondernemers en managers.

Zijn visie op ondernemen, expertises en manier van werken sluiten perfect aan bij de filosofie van PUUR begrip.

Jaap Rozendal is actief op LinkedIn