Essen 6, 9751 NB Haren info@puurbegrip.nl 050 851 2770

Wie zijn wij

Team

 • Helmer Mansholt
  Heeft een commercieel economische achtergrond,  en jarenlange ervaring op het gebied van sales, marketing, communicatie en bedrijfsmanagement. Heeft gefunctioneerd op verschillende niveaus binnen directie en managementniveau bij diverse nationale als internationale organisaties. Door gebruik te maken van nieuwe bedrijfsmethodieken en diverse innovaties, kunnen deze effectief ingezet...
  lees verder

Onze focuspunten

 • 1. Groei. Als onderneming wil je gezond groeien met een gedegen fundament en niet alleen maar om te overleven. Door onze inzet ligt onze focus op haalbare en gezonde groei, zonder het nemen van te grote risico's.
 • 2. Continuïteit. Door bedrijfsprocessen efficiënter en praktischer in te richten, en naast groei ook continuïteit te waarborgen, verkrijg je meer inzicht. Waardoor het nemen van nieuwe stappen makkelijker wordt.
 • 3. Waarborgen van de toekomst. Door de nieuwe inrichting van het bedrijfsfundament, is het van essentieel belang om hier voldoende parameters in op te stellen. En de nieuwe regels en werkwijze toe te passen voor de dag van morgen.

Werkmethode

DNA bepalen - wie zijn wij?

Zelfbeeld creëren is van essentieel belang om als platform te dienen voor de nieuwe stap. Vanuit hier analyseren en omschrijven wie je bent, zodat je dit kunt meenemen in hetgeen wat je straks wilt zijn.

Inventariseren

Vanuit het nieuwe gegeven inventariseren wat er aanwezig is en wat er ontbreekt. Kan ik volstaan met de huidige middelen of moeten er nieuwe worden aangeschaft?

Plan schrijven & uitwerken

Vanuit de inventarisatie en de gegeven informatie zal er praktisch stappenplan worden opgemaakt. Die zal dienen als regiestuk voor de verdere uitvoering van het vraagstuk.

Integreren & onderhouden

Voor het begeleiden en ondersteunen van het plan zal naast de evaluatie ook rekening gehouden worden met de nazorg en onderhoud daarvan. Dit om de bevestiging te hebben van succes.

Wat gaan we bereiken?

Door praktisch en transparante werkwijze.

Door gefaseerd en overzichtelijk te werken, creëer je overzicht, en maakt de keuze inzichtelijk.

 • Meer inzicht in het bedrijfsproces en de markt erom heen
 • Handzame tools en betere beheersbaarheid
 • Efficiëntere kostenstructuur
 • Een nieuw en sterker bedrijfsfundament
 • Effectiever marketing- en communicatiebeleid
 • Gemotiveerd en kwalitatief goed personeel
 • Verbreding visie markt en strategie
 • Beter inkoopbeleid

Laatste Nieuws

  overzicht